Yavru Tema

Öğrencilerimizi; sürdürülebilirliği yaşam ilkesi olarak benimsemiş, toprağın önemini kavrayan, toprağın karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike olan erozyonu tanıyan, erozyonla mücadele eden, doğal varlıkları koruyan, çevreye karşı duyarlı birer ekolojik okuryazar olarak yetiştirmeyi hedefleyen okulumuz, TEMA gönüllüleri yetiştirme yolunda bir adım daha atarak, "Yavru Tema" adlı projeye dahil olmuştur.

    Foto Galeri