TAP

Kullanım süresi dolan yani atık pil halini alan piller çöpe atıldığında içerdikleri materyaller toprağa karışarak çevreye zararlı hale gelir. Aslında pil geri kazanılabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller yeniden işlenerek birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Biz de ODTÜ Alp Koleji olarak biriktirdiğimiz atık pilleri okulumuzda bulunan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) ait pil kutularına biriktiriyoruz. TAP, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluştur.