Beyaz Bayrak

Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda; yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitildiği okullarımızın temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, Bakanlığımız Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün 17/02/2009 tarihli 567/20 sayılı genelgesi gereği okulumuz "Beyaz Bayrak" ve "Sertifika" ile ödüllendirilmiştir.

Bu ödül öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin ortak çalışmalarının sonucudur. Okul olarak sorumluluğumuz artmıştır. Temizlik ve hijyen açısından belirli kriterlere uygun davranan, sağlığın korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına önem veren bir okul olmaya devam edeceğiz.