İlke ve Amaçlarımız

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Milli Eğitim Temel Kanununun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine ve ATATÜRK İlkelerine bağlı, çağdaş gençler yetiştirmeyi amaçlar.

  • Hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak,
  • Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek,
  • Alışılagelmiş ve klişeleşen eğitim anlayışının dışına çıkmak,
  • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek, onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için öğrenci sayısını kısıtlı tutmak,
  • Akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencilerimizi kendi kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele almak,
  • Öğrencilerimizi bilgi deposu değil; psikolojik, fiziksel ve zihinsel beklentileri karşılanarak bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, sorun çözen, karar veren ve araştırma yapan bireyler haline getirmek,
  • Öğretmenlerimize karar verme ve uygulama aşamalarında aktif olabilmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak,
  • Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini sürekli ve etkin kılmak.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü olanaklarla öğrenci, öğretmen ve velilerin tümünün, kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olmayı amaçlar.