Okul Aile Birliği

ODTÜ Geliştirme Vakfı okullarının amaç ve eğitim ilkelerine bağlı kalarak, okul aile iletişimini sağlıklı sürdürme ve geliştirme sorumluluğu üstlenmiştir.

Görevleri :


• Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler ve velilerle iş birliği yapmak,
 
• Kurs, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak,
 
•Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak,
 
•Ailede, okulda, çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak,


•Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak,
 
•Okul yönetimi ile iş birliği yaparak belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak, temel amaçlarındandır.